บริการ

บริการของเรา

บริการคุณภาพ

ออกแบบระบบ

การคำนึงถึงความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า
ที่สามารถแก้ปัญหาได้จริง
เปลี่ยน pain point เป็น gain point

ติดตั้งอุปกรณ์

ด้วยทีมงานมืออาชีพ การติดตั้งอุปกรณ์ที่รวดเร็ว
ถูกต้องแม่นยำ โดยสภาพของอุปกรณ์ไม่ชำรุดเสียหาย

บำรุงรักษาอุปกรณ์

ให้การทำงานของ โครงการที่ต่อเนื่องด้วย อุปกรณ์ที่อยู่
ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา ด้วยการบำรุงรักษาอุปกรณ์
ตามรอบระยะเวลาที่กำหนด

พัฒนาซอฟท์แวร์

One Size Fits All ไม่เป็นจริงเสมอไปสำหรับ การแข่งขันในโลกปัจจุบัน ด้วยทีมงาน วิศวกรซอฟท์แวร์ และ นักพัฒนาระบบ
ที่จะสร้างสรรค์แอพพลิเคชั่น ที่ตรงกับความต้องการของ ลูกค้ามากที่สุด

สำรวจพื้นที่

การคาดเดา ทำได้เพียงประเมินเท่านั้น, ก่อนการเริ่มงานทุกโครงการ ทีมสำรวจจะเข้าประเมินปัจจัยของพื้นที่
เพื่อทำให้ลูกค้ามั่นใจว่า ทุกโครงการมีโอกาสของความสำเร็จในเกณฑ์สูง

ทำงานร่วมพาร์ตเนอร์

เรามีการทำงานร่วมกับ พาร์ตเนอร์ที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น CCTV, ประตูควบคุมทางเข้าออกในรูปแบบต่างๆ เพื่อสร้างความมั่นใจในการทำงานที่ประสานเป็นหนึ่งให้กับทุกโครงการของลูกค้า

Trust and Worth

Our Clients